top of page

PRAKTIJKORGANISATIE

Praktijktijden

De praktijk is geopend van 08.00 - 10 uur, van 10.30 -12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Er is spreekuur volgens afspraak voor de huisartsen, de praktijkverpleegkundigen en de assistentes.

Voor de huisartsen zijn er afspraken van 10 of 20 minuten. Vaak is 10 minuten voldoende. Heeft u meerdere vragen of meer tijd nodig? Maak dan een dubbele afspraak (2 x 10 minuten).

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Telefonisch overleg

Voor korte vragen, uitleg en de uitslag van onderzoeken kunt u een telefonisch overleg aanvragen.

U kunt hiervoor ’s morgens bellen. De assistente noteert uw telefoonnummer en uw huisarts belt u tussen 12.00 en 14.00 uur terug (door drukte eventueel later op de dag of soms de volgende dag!).

In bepaalde gevallen mogen de assistentes de uitslagen rechtstreeks aan u doorgeven. De assistente kan u aanbieden dat zij u op een rustiger tijdstip terugbelt.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Als u denkt dat er een visite gepland moet worden dan graag voor 10.00 uur bellen.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Mede omdat er in de praktijk ruimere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, is het meestal beter dat u naar de praktijk komt. U moet zelf voor vervoer zorgen waarbij u mogelijk een beroep kunt doen op gezinsleden, familie, buren of bekenden. U kunt ook een taxi nemen. De ziektekostenverzekeraars vergoeden geen zittend ziekenvervoer.

 

Alleen wanneer het reizen naar de praktijk om medische redenen niet mogelijk is, komt de huisarts bij u aan huis.

Uitslagen opvragen

Wanneer u zich heeft aangemeld voor MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag uw uitslagen online inzien.

Voor het telefonisch opvragen van uitslagen belt u ’s middags tussen 14.00 en 15.00 uur.

Niet nakomen van gemaakte afspraken

De huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes van Huisarts@Holtenbroek brengen een wegblijftarief in rekening (niet verschenen zonder bericht), wanneer u zonder tijdig (d.w.z. uiterlijk 24 uur van tevoren) afzeggen niet verschijnt op een gemaakte afspraak. Lees hieronder meer over ons wegblijftarief.

Waarom een wegblijftarief?
Het aantal patiënten, dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. “Vergeten” is de belangrijkste oorzaak. Vergeten is menselijk, maar ook het aantal patiënten dat de spreekuren in de huisartsenpraktijk wil bezoeken neemt nog steeds toe. Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als u niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies, maar ook dat er op dat moment niet iemand anders kan worden geholpen. Ook veel ziekenhuizen en tandartspraktijken hanteren daarom tegenwoordig een wegblijftarief.

Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren wij een wegblijftarief van €12,50 of € 25,-. Dit is afhankelijk van de voor u gereserveerde tijd. De rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

Bezwaar?
Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden was, dat u niet op de afgesproken datum en tijdstip bent verschenen of de afspraak te laat heeft afgezegd. U kunt ons hierover informeren, bij voorkeur per email.

Wij reken op uw begrip voor deze maatregel en hopen op deze manier onze dienstverlening verder te verbeteren.

Kosten overzicht:

  • Consult Huisarts  € 12,50

  • Consult Assistente  € 12,50

  • Consult Praktijkondersteuner  € 25,-

  • Dubbel consult Huisarts  € 25,-

bottom of page